Categories
Uncategorized

Att göra om en lokal

När en lokal har använts till ett ändamål, och sedan ska användas till något annat, måste ofta en lokalanpassning göras. En lokalanpassning kan också vara nödvändig för att en ny hyresgäst ska kunna sätta sin prägel på lokalen. 

Vill du göra din hobby till en näringsverksamhet och börja sälja Harley-tillbehör, eller göra tatueringar, i en lokal där det tidigare varit hunddagis? Eller kanske vill du göra tvärt om, och öppna ett kontor i en lokal där det tidigare funnits en tatuerare? När en lokal ska tas över av en ny hyresgäst är det vanligt att en anpassning görs. I vissa fall handlar det om att få lokalen att passa till de krav som kommer med de nya ändamålen. Det kan exempelvis handla om hygien och ventilation. Det är också vanligt att en lokal görs om för att passa den nya hyresgästens grafiska profil eller arbetssätt. Läs mer om lokalanpassning på Lokalanpassning.nu. 

Lokalanpassning och tillgänglighet

I många fall handlar lokalanpassning till stor del om tillgänglighet. Rör det sig om lokaler som är byggda innan dagens krav på tillgänglighet infördes kan det vara ett bra tillfälle att göra en tillgänglighetsanpassning när en hyresgäst flyttar ut och en annan ska flytta in. 

I Sölvesborg har samstyret, den styrande majoriteten, lagt fram ett program med 220 punkter de vill förändra. Punkt 16 handlar om tillgänglighet vid lokalanpassning:

Kommunen ska intensifiera arbetet för att fler lokaler i Sölvesborg ska anpassas till personer med funktionsvariation genom att kommunen intar en mer aktiv roll i förhållande till fastighetsägare i syfte att bättre tillvarata befintliga och eventuella nya offentliga stöd för lokalanpassning. Detta kan ske genom att statsbidrag som riktas till tillgänglighetsanpassning i sin helhet subventioner strategiskt viktiga tillgänglighetsåtgärder, såväl i kommunala som privata byggnader. Därtill ska en plan tas fram för att identifiera lämplig prioriteringsordning.Blt.se

Samtidigt är det viktigt att inte gå för fort fram, om det bara handlar om att tillgänglighetsanpassa lokalen. Det kan nämligen vara så, att det går att göra lokalen mer tillgänglig med små medel. Det blir en besparing både för plånboken och för miljön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *