Categories
Uncategorized

Bra el i garaget

I ett garage förvaras många brandfarliga produkter, inte bara olja och lösningsmedel utan även mycket annat. Därför är det viktigt att det råder hög elsäkerhet i garaget. I värsta fall kan en eldsvåda förstöra någon av dina ögonstenar.

Varje mc-ägare med självaktning har naturligtvis ett garage för sin ögonsten. Den som bor i villa har ett garage på tomten, men det finns också många som väljer att hyra ett garage. Det kan gälla den som bor i hyrd bostad, eller i radhus, eller som helt enkelt har flera hojar än vad som får plats i ett garage. Det är ju ytterst få av oss som har dubbelgarage.

Tänk på elen

För att ett garage ska fungera bra, och vara säkert, måste det uppfylla ett antal kriterier. Några av dessa är:

  • Det ska finnas bra belysning.
  • Det ska finnas bra förvaring, för såväl verktyg som tillbehör till de fordon som förvaras där. 
  • Det ska vara brandsäkert. Det är alltid tragiskt när ett garage börjar brinna. 

Brandsäkerhet handlar inte bara om att det ska finnas brandsläckare och brandlarm. Det är också viktigt att elen är säker.

Elektriker i Nacka

Var finns det flest dubbelgarage i Sverige? Kanske i Nacka öster om Stockholm. Om du har din mc i ett garage där kan det vara en bra idé att låta en behörig elektriker se över elen. Du hittar kontaktuppgifter till en bra elektriker i Nacka på https://www.dinelektriker.se/elektriker-i-nacka/

Den senaste tiden är det framför allt faran med laddbara batterier, som finns i eldrivna bilar och sparkcyklar, som har uppmärksammats. I den här artikel kan man läsa om när elsparkcyklar som stod på laddning i ett garage i centrala Stockholm började brinna. Om du äger ett laddbart fordon, som du vill ladda i ditt garage, är det därför extra viktigt att du låter en kunnig person kontrollera din el.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *